Prawo odstąpienia od umowy

Pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę (Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy, tel. (32) 700 36 16) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy wysłać na adres mailowy Sprzedawcy info@birdsecho.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Wzór stosownego oświadczenia znajduje się na końcu niniejszego regulaminu.

4. Sprzedawca nie ponosi kosztów transportu związanych ze zwrotem towaru przez Klienta w wyniku odstąpienia od umowy.

5. Towar należy odesłać w przeciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie

2. Zwrotu płatności dokonany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Kupujący i Sprzedawca zgodnie postanowią inaczej.

3. Środki zostaną zwrócone nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał towar w ramach odstąpienia od umowy lub dowód jego odesłania.

4. Klient odpowiada również za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w poniższych przypadkach:

-umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

-umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY: 

Kliknij by pobrać

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

– Data zakupu:

– Numer zamówienia (z powiadomienia o dokonaniu zakupu)

– Imię i nazwisko Klienta

– Adres Klienta (dostawy towaru)

– Data złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

– Numer rachunku bankowego do wykonania zwrotu

– Powód zwrotu ( proszę o wybranie numeru z listy poniżej)*

– Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Powód zwrotu*:

1 - nie podoba mi się
2 - zła jakość
3 - nieodpowiedni rozmiar
4 - opis towaru niezgodny z dostarczonym towarem
5 - bez powodu

Prosimy o zgłoszenie odstąpienia od umowy mailowo na adres info@birdsecho.pl 

Przyspieszy to proces zwrotu środków za zamówienie.