Polityka prywatności

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest: Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100, Tychy, info@birdsecho.pl

1. Dane dostępowe i hosting

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy

Gromadzimy dane osobowe wtedy, kiedy nam je Państwo przekazują, składając swoje zamówienie lub kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w jakiej kontaktują się Państwo z nami. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po zrealizowaniu umowy przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania wymaganych na gruncie przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości dane zostaną skasowane, chyba że wyrażą Państwo swoją zgodę na dalsze wykorzystanie tych danych lub my zastrzeżemy prawo ich dalszego wykorzystania w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

3. Przekazywanie danych

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Niektórzy współpracujący z nami dostawcy usług płatniczych oraz kurierzy mają swoją siedzibę w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej. Dane osobowe przekazywane są tym przedsiębiorstwom jedynie w koniecznych przypadkach celem realizacji umowy.

Przekazywanie danych firmie kurierskiej
Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Spółka General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10

DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15

4. E-Mail-Newsletter

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail.

Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Integracja z Trusted Shops Trustbadge

W celu prezentacji naszego Znaku Jakości Trusted Shops, a także zebranych opinii klientów i oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po złożeniu zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowany jest Trustbadge firmy Trusted Shops.

Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym prezentowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane w ten sposób usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy.

W przypadku skorzystania z Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie Trustbadge. Wskazane powyżej dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie do siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po złożeniu zamówienia w sklepie zdecydują się Państwo na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

6. Cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Polityka Cookies

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej - na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

7. Przypomnienia o możliwości wystawienia opinii

Przypomnienie o możliwości wystawienia opinii wysyłane przez Trusted Shops
Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę, przekażemy Państwa adres e-mail do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (www.trustedshops.pl), aby zostało do Państwa przesłane drogą elektroniczną przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w naszym sklepie.

Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Trusted Shops.

8. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100, Tychy, info@birdsecho.pl

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

9. Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów - przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

11. Opinie o produktach

I) Opinia, którą Państwo zamieszczają w naszym sklepie, musi dotyczyć zakupionego produktu. Mogą Państwo opisać jego wady, zalety, funkcjonalność i doświadczenia związane z używaniem produktu.
II) Państwa komentarze powinny odnosić się wyłącznie do tematyki artykułu, który jest komentowany.
III) Mogą Państwo napisać jedną opinię o danym produkcie. Nie opublikujemy kolejnych opinii o tym samym produkcie.
IV) Zanim zamieszczą Państwo opinię, prosimy o upewnienie się, że ich treść jest zgodna z prawem, dobrymi obyczajami i nie narusza praw oraz dóbr osobistych innych osób.
V) Opinie, komentarze oraz wpisy w dyskusji nie mogą:
a. rażąco naruszać zasad poprawności językowej;
b. zawierać wulgaryzmów;
c. nawoływać do przemocy lub nienawiści;
d. propagować rasizmu;
e. obrażać kogoś;
f. głosić poglądów sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
g. podawać informacji, które mogą wskazywać na przestępstwo, są nieuczciwą konkurencją, naruszają prawa autorskie lub prawa przemysłowe;
h. promować produktów i usług naszej konkurencji;
i. zawierać odnośników do innych stron internetowych;
j. zawierać szczegółowych danych osobowych: ani Państwa, ani doradcy, z którym się kontaktowałeś.
VI) Odpowiadasz za treść swoich opinii.
VII) Sprawdzamy wszystkie opinie, które są dodawane. Opinię powinni Państwo dodać, jeżeli posiadają Państwo produkt lub mają z nim styczność (np. posiada go ktoś z bliskich).
VIII) Jeśli moderator zauważy, że Państwa opinia jest sprzeczna z tym regulaminem, nie opublikujemy jej i usuniemy lub zredagujemy. Takie działanie będzie miało miejsce w szczególności, gdy opinia wzbudzi nasze wątpliwości. Poinformujemy o tym mailowo w ciągu 7 dni od momentu, w którym wykryjemy nieprawidłowości.
Jeśli nie zgodzą się Państwo z naszą decyzją, prosimy o odpowiedź na naszą wiadomość w ciągu 7 dni, od daty jej dostarczenia. Termin ten jest ostateczny, po jego upływie nie będziesz mógł złożyć reklamacji, a Państwa opinia zostanie usunięta, lub jej nie opublikujemy. Odpowiemy na Państwa reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Możemy uwzględnić Państwa reklamację i przywrócimy opinię na stronę lub usuniemy ją z systemu.
IX) Gdy umieszczają Państwo opinię, udzielają nam nieograniczonej w czasie licencji na to, abyśmy mogli ją nieodpłatnie wykorzystywać, rozpowszechniać, publikować, kopiować, modyfikować oraz dystrybuować na terenie Unii Europejskiej. Będziemy mogli zatem:
a) rozpowszechniać Państwa opinię (lub jej część) czyli publiczne udostępniać ją w taki sposób, aby każdy mógł:
a1) mieć do niej dostęp w wybranym miejscu i czasie;
a2) publicznie ją wyświetlać; oraz
a3) re-publikować;
b) utrwalać i zwielokrotniać Państwa opinię (lub jej część), czyli wytwarzać dowolną techniką (techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego etc.) kolejne egzemplarze Państwa opinii (lub jej części);
c) udzielać sublicencji osobom trzecim, aby mogły wykorzystywać Państwa opinię lub jej część;
d) wykorzystywać Państwa opinię (lub jej część), aby promować i reklamować nasz sklep.
X) Opinie są wyświetlane na sklepie w kolejności od najnowszych do najstarszych.
XI). Użytkownik oraz każda osoba korzystająca z serwisu BIRDSECHO.PL ma możliwość wysłania zgłoszenia dotyczącego treści niezgodnych z prawem lub naruszających Regulamin poprzez wysłania maila na adresu punktu kontaktowego na adres e-mail: info@birdsecho.pl. Osoba zgłaszająca powinna, jeżeli jest to możliwe, przedstawić informacje, które pozwolą BIRDSECHO.PL na weryfikację zgłoszenia naruszenia, wyjaśnienie przyczyn, z powodu których osoba zgłaszająca uważa daną treść za niezgodną z prawem lub sprzeczną z Regulaminem. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.
XII). BIRDSECHO.PL może podejmować decyzje o blokadzie lub zawieszeniu treści lub Kont w oparciu o wewnętrzne polityki oraz procedury moderacyjne. Polityki oraz procedury moderacyjne przyjęte przez BIRDSECHO.PL opisują sposoby i środki identyfikacji treści lub działań Użytkowników, które są badane pod kątem naruszenia Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa. Głównym celem opracowanych polityk i procedur moderacyjnych jest zapewnienie bezpieczeństwa Użytkowników oraz osób korzystających z Serwisu BIRDSECHO.PL i zwalczania wszelkich nadużyć.
XIII) Decyzje związane z treściami lub działaniami Użytkowników podlegają ocenie prowadzonej przez osoby moderujące BIRDSECHO.PL, które są zgodne z zasadami moderacji treści określonych w art. 14 DSA w zakresie komentarzy i opinii publikowanych w naszym serwisie. Wszelkie treści publikowane przez użytkowników będą moderowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz naszym regulaminem.
XIV) Użytkownik zostanie poinformowany w razie dokonania blokady lub zawieszenia danej treści lub Konta, najpóźniej z chwilą, gdy blokada lub zawieszenie stają się skuteczne, w formie wiadomości e-mail, ze wskazaniem zablokowanej lub zawieszonej treści lub Konta oraz powodów decyzji ze wskazaniem podstaw decyzji wynikających z treści Regulaminu.
XV). Użytkownik, który nie zgadza się z decyzją w przedmiocie zablokowania lub zawieszenia Ogłoszenia lub Konta, ma prawo do wniesienia skargi, wysyłając e-mail na adres punktu kontaktowego.